ZOMOS eLearning portál

Zorientujte sa s nami v samospráve, nech ste kdekoľvek

Úvod do fungovania samosprávy

Čo je obec? Z čoho pozostávajú obce? Aké právomoci majú obce? Kto reprezentuje obec? Aké sú orgány obce?

Rozpočet a majetok obce

Ako sa tvorí rozpočet? Ako obec nakladá so svojím majetkom?

Právo na informácie

Ako môžete získavať informácie o svojej obci? Na základe čoho môže obec odmietnuť sprístupnenie informácie? Aké náležitosti musí spĺňať infožiadosť?

Na koho sa obrátiť

Kto vybavuje petíciu? Aká je úloha ombudsmana? Kedy požiadať o kontrolu NKÚ? Kedy sa obrátiť na prokuratúru?

Trestná zodpovednosť

Ako je definovaný trestný čin? Ako funguje proces trestného konania? Čomu sa vyvarovať?

Verejné obstarávanie

Aké zákazky definuje zákon o verejnom obstarávaní? Ktoré pravidlá si môže upraviť obecné zastupiteľstvo?

Verejné registre

Aké informácie sú dostupné vo verejných registroch? Ako vyhľadávať v registroch?

Hlavný kontrolór

Ako prebieha kontrola vykonávaná hlavným kontrolórom? Ako sa volí hlavný kontrolór? Kto môže zadať vykonanie kontroly kontrolórovi?